יום ג', ג’ בטבת תשע”ט
עשיה בית ספרית
    האתר הראשי  |  דף הבית  
שיבוץ התלמיד מחדש בקהילה הנורמטיבית.ב"ארזים" מאמינים שלכל תלמיד יש את הזכות להיות כמו כולם למרות שהוא נחשב לשונה.
קרא עוד...
קרא עוד...
"צעד אחד הופך להליכה, שיקוף אחד הופך לעשייה, שלב אחד הופך למדרגה, תהליך אחד הופך לשינוי של מה שהיה ולמה שיהיה". (מ. שלה)
קרא עוד...
קרא עוד...
תחום הלימודי ב"ארזים"   |  חדש במתמטיקה   |  עברית   |  נגרות   |  תקשוב   |  חינוך גופני   |  קרטה   |  אמנות
אנגלית   |  יוגה   |  הסטוריה - אזרחות - מורשת   |  טאיצ'י   |  בע"ח   |  מוסיקה
" עיקר מהותו וערכו של היחיד אינו בזכות היותו יצור מובדל, אלא בזכות היותו חלק מציבור אנושי גדול" (א. איינשטיין)
קרא עוד...
מועצת תלמידים   |  חינוך חברתי בארזים   |  חידושי חינוך חברתי
ניהול התנהגות
המוקד הטיפולי
המוקד הלימודי
המוקד החברתי
למידה מתוקשבת
למידה בשעת חירום